maandag 24 november 2014

Bezoek aan Libeskinds Militair Historisch Museum in Dresden / Field trip to Libeskind’s Museum of Military History in Dresden


Een van de meest opvallende museumtransformaties van Daniel Libeskind bevindt zich in Dresden. Om zijn architectuur van scherpe diagonalen te ervaren en begrijpen bezoekt Rory Pilgrim twee musea die door Libeskind zijn verbouwd. Vaak verwijst deze taal - die ook in de Polderland Garden of Love and Fire zichtbaar wordt - naar historische breuklijnen en menselijk trauma.

Voor het Militair Historisch Museum in Dresden ontwierp Libeskind een uitbreiding die dwars door het bestaande gebouw snijdt. Van buiten vormt deze wig een grote metalen sculptuur, van binnen creĆ«ert ze bijzondere tentoonstellingsruimte. Ze symboliseert ook een breuk met traditionele militaire tentoonstellingen. En daarmee vormt de verbouwing een antwoord op de ongemakkelijke positie die het militaire museum inneemt in de zwaar gebombardeerde stad Dresden, in een gebouw dat zowel door de Nazi’s als de Sovjets werd gebruikt.

Website: http://www.mhmbw.de/www.mhmbw.de 
Recensie in The Guardian: http://www.theguardian.com/culture/2011/oct/23/military-history-museum-dresden-reviewwww.theguardian.com/culture/2011/oct/23/military-history-museum-dresden-review
-----------------------------------------------------------------------------------------
One of Daniel Libeskind’s most striking museum transformations can be found in Dresden. To understand and experience his architectural language of sharp diagonal lines, Rory Pilgrim visits two of the museums that have been rebuilt by Libeskind. Often this language, also present in the Polderland Garden of Love and Fire, refers to historical rupture and human trauma.

For the Museum of Military History in Dresden, Libeskind designed an addition that cuts through the existing building – on the outside resembling a metal sculpture, and on the inside providing exhibition space. The wedge also symbolises a break with traditional military museum exhibitions. It is an answer to the uneasiness of having a military museum in the heavily bombed city of Dresden, in a building that was used both by the Nazi’s and the Soviets. 


Website: http://www.mhmbw.de/www.mhmbw.de 
Review in The Guardian: http://www.theguardian.com/culture/2011/oct/23/military-history-museum-dresden-reviewwww.theguardian.com/culture/2011/oct/23/military-history-museum-dresden-review


Bovenin de wig bevindt zich een platform met uitzicht op Dresden
The top of the wedge provides a viewing platform overlooking the city of Dresden