maandag 8 december 2014

Excursie met Piet Zwart Instituut / Field trip with Piet Zwart Institute

Bovenop de Spiral Hill bij Robert Smithson's Broken Circle in Emmen

De studenten Fine Art van het Piet Zwart Instituut – de masteropleiding van de Willem de Kooning kunstacademie in Rotterdam – hadden voor hun jaarlijkse excursie hun oog laten vallen op de Nederlandse landschapskunst. In twee dagen zijn we gereisd langs Broken Circle / Spiral Hill van Robert Smithson in Emmen, de locatie van het zevende landschapskunstwerk van Paul de Kort in de Noordoostpolder, Nagele, en vervolgens alle zes bestaande landschapskunstwerken in de Flevolpolder. Halverwege overnachtten we in Harderwijk. Voor de studenten, voor het merendeel internationaal, was het bijzonder om op deze manier beter kennis te maken met Nederland. Voor ons was het bijzonder om te zien hoe jonge kunstenaars de landschapskunst in zich opnemen: hands on, en klimmen maar!

--------------------------------------------------------------------

The Fine Art students of the Piet Zwart Institute – the master programme of the Willem de Kooning art academy in Rotterdam – had chosen the Dutch Land Art for their yearly field trip. In two days we visited Broken Circle / Spiral Hill by Robert Smithson in Emmen, the location of the seventh Land Art work by Paul de Kort in the Noordoostpolder, the town of Nagele, and after this all six existing Land Art works in the Flevolpolder. Half way we stayed the night in Harderwijk. For the students, most of them international, it was special to get to know the Netherlands in this way. For us it was special to see how young artists take in the Land Art: hands on, and climbing!
Bij Antony Gormley's Exposure in Lelystad
Bij Aardzee van Piet Slegers in Zeewolde

Bij Observatorium van Robert Morris in Lelystad

Bij de Groene Kathedraal van Marinus Boezem in AlmereVerse melk en krentenbollen bij Zorgboerderij De Zonnehoeve in Zeewolde / Fresh milk and raisin rolls at De Zonnehoeve farm in Zeewolde


Geen opmerkingen:

Een reactie posten