dinsdag 4 augustus 2015

Feiko Beckers @ Aardzee


Feiko Beckers - Three Options (2011)[For English, see below]
 

Being surprised is admitting you were wrong
Zondag 23 augustus 2015 - 15:00 uur
Performance bij Aardzee (Piet Slegers, 1982)
Vogelweg, Zeewolde

In een poging om de voorspelbaarheid van het polderlandschap te herstellen neemt Feiko Beckers het in Being surprised is admitting you were wrong op tegen de hellingen en schuine hoeken van Aardzee (Piet Slegers, 1982). De performances van Beckers vormen vaak een onwaarschijnlijke combinatie van stand-up comedy en minimalistische beeldhouwkunst, waarbij hij de figuur van de kunstenaar plaatst binnen een krachtenveld van grote concepten, dagelijkse beslissingen en de steeds aanwezige mogelijkheid van mislukking. Zijn strijd tegen de hellende vlakken van Aardzee wordt opgevoerd in vier bedrijven en eindigt - als alles goed gaat - met een lied.

Meer informatie 

---------------------------------------------------------------

Being surprised is admitting you were wrong
Sunday August 23rd, 2015 - 15:00 hrs
Performance at Earth Sea (Piet Slegers, 1982)
Vogelweg, Zeewolde


For his performance Being surprised is admitting you were wrong, Feiko Beckers will take on the slopes and bends of Earth Sea (Piet Slegers, 1982), in an attempt to restore the predictability of the polder landscape. Beckers’ performances make an unlikely combination of minimal sculpture and stand-up comedy, placing the figure of the artist himself in a force field of grand notions, daily decisions and the ever present possibility of failure. His battle with the slopes of Eart Sea will be played out over four acts, ending – if all goes well – in song. 

More information

Geen opmerkingen:

Een reactie posten