Melanie Bonajo

Foto: Lot Meijers

 
Matrix Bontanica
Kunstenaarsinterventie bij de Groene Kathedraal van Marinus Boezem in Almere
Zondag 25 augustus 2013, 20:00 - 21:00 uur
www.melaniebonajo.com


Op uitnodiging van Land Art Live reageerde kunstenaar Melanie Bonajo op De Groene Kathedraal van Marinus Boezem, één van de zes landschapskunstwerken in Flevoland. Haar performance Matrix Botanica was een ode aan de natuur: een concert voor bomen en dieren. Een  steelband, zangeres, fluitspeler, misdienaar, paardrijder en een verteller traden samen met de band ZaZaZoZo (Melanie Bonajo & Joseph Marzolla) op in een zomerprocessie. Met deze performance deed Melanie Bonajo een voorstel voor een nieuw ritueel, een viering van de  verbondenheid van de mens met de natuur.

De performance resulteerde in de film Matrix Botanica: Biosphere Above Nations, die vertoond is op verschillende plekken, waaronder Art Rotterdam en het ISCP in New York.

-----------------------------------------------------------------------

Matrix Bontanica
Artist intervention at The Green Cathedral by Marinus Boezem in Almere
Sunday August 25 2013, 20:00 - 21:00 hrs
www.melaniebonajo.com

By invitation of Land Art Live, Melanie Bonajo developed an artist intervention for The Green Cathedral by Marinus Boezem, one of the six major Land Art works in Flevoland. Her performance Matrix Botanica was an ode to nature: a concert for trees and animals. A steelband, singer, flute player, narrator and a horseback rider came together with the band ZaZaZoZo (Melanie Bonajo & Joseph Marzolla)for a summer procession. Her performance was a proposition for a new ritual, a celebration of the connection between man and nature.
The evening resulted in the film Matrix Botanica: Biosphere Above Nations, which has been exhibited at Art Rotterdam and the ISCP in New York.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten