Feiko Beckers
[for English, see below]

Een van de motieven van Piet Slegers bij het maken van Aardzee, zijn landschapskunstwerk bij Zeewolde, was om de eentonigheid van het Nederlandse polderlandschap te doorbreken. Het kunstwerk creƫert golvende bewegingen tussen de anderszins monotone boerenkavels. Waar de meeste kunstenaars inderdaad op zoek gaan naar het doorbreken van monotonie, onderzoekt Feiko Beckers juist hoe je de dingen weer normaal kunt krijgen en het platte vlak in ere kan herstellen.

Voor zijn performance Being surprised is admitting you were wrong neemt hij het op tegen de hellingen en schuine hoeken van het landschapskunstwerk, in een poging om de voordelen van voorspelbaarheid aan te tonen. De performances van Beckers vormen vaak een onwaarschijnlijke combinatie van stand-up comedy en minimalistische beeldhouwkunst, waarbij hij de figuur van de kunstenaar plaatst binnen een krachtenveld van grote concepten, dagelijkse beslissingen en de steeds aanwezige mogelijkheid van mislukking. Zijn strijd tegen de hellende vlakken van Aardzee wordt opgevoerd in vier bedrijven en eindigt - als alles goed gaat - met een lied.

Feiko Beckers was deelnemer aan de Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. Zijn werk is onder meer tentoongesteld bij Palais De Tokyo in Parijs en De Appel in Amsterdam. Van 5 september – 24 oktober zijn objecten en videomateriaal van de performance in Zeewolde te zien bij zijn galerie Jeanine Hofland Contemporary Art in Amsterdam.

Toegang is gratis en iedereen is welkom! Aardzee ligt aan de Vogelweg in Zeewolde, tussen de Reigerweg en de Ooievaarsweg. Er is parkeergelegenheid. Om 14:30 vertrekt een speciale bus vanaf NS station Almere Centrum (bij de taxistandplaats), aanmelden hiervoor kan via landart@schouwburgalmere.nl

Met dank aan: Carlotta Bailly-Borg, Steven Jouwersma, Irena Radmanovic, Seamus Cater, Audio Electronics Mattijssen (Fred Bos), Celine Wouters, Jasper van den Brink, Geert van der Wijk.

--------------------------------------------------------------------
Being surprised is admitting you were wrong
Sunday August 23, 2015 - 15:00 hrs
Intervention at Earth Sea (1982) by Piet Slegers in Zeewolde


One of Piet Slegers’ objectives in creating Earth Sea, his Land Art work near Zeewolde, was to break the monotony of the Dutch polder landscape. The work creates swaying movements in the otherwise monotonous farming fields. Where most artists would indeed opt for breaking monotony, Feiko Beckers is exploring the notion of bringing things back to normal and restoring the flatness.

For his performance Being surprised is admitting you were wrong he will take on the Land Art work’s slopes and bends in an attempt to demonstrate that predictability is a good thing. Beckers’ performances make an unlikely combination of minimal sculpture and stand-up comedy, placing the figure of the artist himself in a force field of grand notions, daily decisions and the ever present possibility of failure. His battle with the slopes of Eart Sea will be played out over four acts, ending – if all goes well – in song.

Feiko Beckers (NL, 1983) was a resident at the Rijksakademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam. His work was recently shown at Palais De Tokyo in Paris, De Appel and Jeanine Hofland Contemporary Art in Amsterdam.

Admission is free and all are welcome! Aardzee is located on Vogelweg in Zeewolde, between Reigerweg and Ooievaarsweg. It is possible to park on site. At 14:30 a special bus will leave from Almere Centrum train station (near taxi stand), you can sign up for this bus via landart@schouwburgalmere.nl.

Thanks to: Carlotta Bailly-Borg, Steven Jouwersma, Irena Radmanovic, Seamus Cater, Audio Electronics Mattijssen (Fred Bos), Celine Wouters, Jasper van den Brink, Geert van der Wijk.
Aardzee (Piet Slegers, 1982) in Zeewolde. Foto: Gert Schutte
Feiko Beckers - Three Options (2011)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten